Yhteistyö jatkuu Nuorten yhteiskuntatakuu -hankkeessa

Ajankohtaista

Yli 30 eri lajia, yli 50 tuntia viikossa, maksutta!

Helsinki Ultimate jatkaa yhteistyötä Helsingin liikuntapalveluiden NYT-hankkeessa. Ultimatea on tarjolla maanantaisin Myllypuron Pallomyllyssä klo 20-21. NYT-liikunnan alkavan syksyn lukujärjestys kokonaisuudessaan on nähtävissä NYT-liikunnan internet-sivuilla osoitteessa nytliikunta.fi

TIETOA HANKKEESTA
”Helsingin liikuntapalvelut aloitti lokakuussa 2013 nuorten yhteiskuntatakuu –hankkeen (NYT-liikunta) hallitusohjelmaan kirjatun nuorisotakuun pohjalta. NYT-liikunnan kohderyhmä on 18-29-vuotiaat helsinkiläiset. NYT-liikunnan toimien toivotaan tavoittavan etenkin ennestään liikuntaa harrastamattomia helsinkiläisnuoria sekä niitä joilla ei ole tällä hetkellä koulutus- tai työpaikkaa. NYTin tavoitteena on edistää nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia liikunnan ja ohjauksen keinon; tarjoten heille toiminta- ja työkykyä lisäävää liikuntaa, edistäen heidän koulukuntoisuuttaan sekä liikunnallisuutta elämäntapana sekä tukea nuoria liikunnanalan koulutus- ja urapolkujen löytämisessä. Näiden toimenpiteiden avulla toivotaan nuorten kiinnostuksen heräämistä omaan hyvinvointiin ja liikkumiseen. Liikuntaviraston tärkeimpinä yhteistyökumppaneina toiminnan järjestämisessä ovat helsinkiläiset liikuntajärjestöt, joiden kanssa on pyritty löytämään nuoria kiinnostavia työkykyä- ja koulutuskuntoisuutta vahvistavia liikuntamahdollisuuksia.”